Kodukord

LAPSE TOOMINE JA KOJUVIIMINE

Laps tuleb lastehoidu ja lahkub lastehoiust koos lapsevanema või lapsevanema poolt kirjalikult volitatud isikuga. Lapsevanem annab isiklikult lapse üle lastehoiu töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu lastehoiu töötajalt.

Lastehoiu töötajal on keelatud last anda üle alaealisele või selleks volitamata isikule. Last ei anta üle alkoholi- või narkojoobe tunnustega inimesele. Lapsevanem vastutab endaga kaasasolevate isikute viisaka ja turvalise käitumise eest lastehoiu territooriumil.

Lastehoiu ruumides ei ole lubatud viibida välisjalanõudes ja paljajalu.

Palume kinni pidada lastehoiu sulgemise ajast. Lapsele tuleks järgi tulla 10-15min enne sulgemist, et oleks aega laps rahulikult riidesse panna ja lapsehoidjaga rääkida lapse päevast.

LASTEHOIDU KAASA

Ilmale vastavad õueriided ja jalanõud. Jahedamal perioodil anda kaasa õuekindad, soovitavalt labakindad. Sõrmikud võib anda lapsele, kes oskab neid iseseisvalt kätte panna.

  •       Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke detaile (pikki nööre, aasasid, takerduvaid salle, vms). Lapse riiete kinnitused (lukud, nööbid) peavad olema korras.
  •       Suveperioodil on päikesekaitseks vajalik õues käimiseks õhuke müts või rätik.
  •       Sisejalanõud ei ole nõutud.
  •       Kaasas peavad olema vahetusriided ja magamisriided
  •       Karp pabertaskurätikud
  •       Vajadusel mähkmed, lutt ja kamm (patsikummid)
  •       Riietele ja jalanõudele on soovitatav kirjutada lapse nimi, et vältida arusaamatusi ja riiete vahetusse minemist.

Lapsevanem korrastab jooksvalt, vähemalt kord nädalas, lapse kappi, viib ära mustad riided ja toob asemele vajalikud puhtad riided. Jalanõudes olev liiv palun kallata prügikasti!

Lapsel võib lastehoius kaasas olla mõni turvaline kaaslane kodust. Kas kaisukaru, tekike või muu ese, mis pakub turvatunnet ning on lohutuseks koduigatsuse korral. Lastehoiu töötajad ei vastuta mänguasja katkiminemise või kadumise eest. Kaasa ei või tuua mängurelvi ja teravaid esemeid, kergesti purunevaid ja pisikesi detaile sisaldavaid ehteid/mänguasju ning nutiseadmeid.

PARKIMINE

Soinaste – Maja mõlemal pool on suur tasuta parkla, mida saab kasutada lapse toomiseks ja viimiseks.

Raadi – Lapse toomiseks ja viimiseks saavad lapsevanemad kasutada külaliste kohtasid prügimaja ees (4 kohta). Parkimine on lubatud seal 15 min. Kui on vajadus pikemaks ajaks parkida, näiteks lapse harjutamine, saab auto jätta, kas siis Coop poe parklasse (parkimiskorraldusega tutvu parkla parkimistahvlil) või Kaupmehe tänava äärde.

TERVIS

Lastehoidu tuuakse ainult terve laps! Lasteasutusse ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist. 

Rühma töötajal on õigus keelduda võtmast vastu väliste haigustunnustega last (nt. nohu või köha, lööve, silmapõletik, palavik jm). Lapsevanemal on kohustus tulla lapsele koheselt järgi, kui lastehoius olles ilmnevad tugevad haigussümptomid (nt. palavik, oksendamine jm)

Nakkushaigustest (leetrid, sarlakid, tuulerõuged, punetised jms) tuleb teavitada lastehoidu.

Kui laps vajab mingis osas terviseseisundist tulenevalt eritingimusi (näit. allergiad, diabeet, astma, epilepsia jms), tuleb sellest kirjalikult informeerida lastehoiu juhatajat ja rühma töötajaid. Lapsevanem annab rühma töötajatele piisavat ja adekvaatset informatsiooni lapse terviseseisundist

TURVALISUS

Lastehoiu mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.

Laste väljapääs lastehoiu ruumidest lastehoiu töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lastehoiu ruumidesse on keelatud. Rühma töötajad vastutavad laste väljapääsu tõkestamise eest rühmaruumidest ja territooriumilt.

Lapsevanemad, lastehoiu töötajad ja lapsed sulgevad enda järel ukse, et tagada laste turvalisus.

Lastehoiu töökorraldusega on kogu tööaja jooksul tagatud sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud lapsehoidjate ja laste suhtarv.

Õueskäigu ajal on lapsed ja töötajad helkurvestides.

Lapse õues viibimise aeg sõltub välisõhu temperatuurist ja tuule kiirusest ehk tegelikult toimivast välisõhu temperatuurist (tuule-külma indeksist). Madalama kui miinus 15 °C välisõhu temperatuuri korral ei viida lapsi õue.

Lastehoidu ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju. Lapsele ei anta lastehoidu kaasa mobiiltelefoni, raha jmt

Lapsel on lubatud lastehoidu kaasa tuua oma mänguasju vastavalt hoius kokkulepitud reeglitele. Lastehoiu töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.

Lapsevanem, viibides ise lastehoius, vastutab oma lapse turvalisuse eest ning tagab, et tema laps ei seaks ohtu ka teisi lapsi. Sama reegel kehtib ka õues mängides.

ARVED JA ARVETE EEST TASUMISE KORD

Osalustasu makstakse alati täiskuu eest, olenemata lapse lastehoiust puudutud päevade arvust. Lapse puudumisel lastehoiust osalustasu ümberarvestust ei tehta.

Lastehoid esitab lapsevanemale arve tasumisele kuuluva summa kohta hiljemalt iga kuu 5. kuupäevaks. Lapsevanem tasub esitatud arve hiljemalt iga kuu 14. kuupäevaks pangaülekandega.

Lastehoiul on õigus leping üles öelda ja last mitte hoidu vastu võtta, kui lapsevanem ei tasu kohatasu ja toiduraha alates maksetähtajast kahe nädala jooksul.

PUHKUSED

Lastehoius on 2 (kaks) korda aastas kollektiivpuhkus: suvine puhkus on 2 nädalat juulikuus, talvine puhkus 2 nädalat aastavahetuse paiku. Asendusrühma selleks ajaks ei pakuta.

LEPINGU LÕPETAMINE

Lapsevanem võib lepingu üles öelda, teatades sellest ette kirjalikult 1 (üks) kalendrikuu e-posti teel (info@hansujagrete.ee).

Kui leping on sõlmitud tähtajaliselt, lõpeb leping tähtaja saabumisega.

Võta meiega ühendust

Hansu ja Grete lastehoid asub Linnavere tee 3, Soinaste küla, Kambja vald, Tartumaa (Linnavere hariduskeskuses (endine Rehe hotell) ja Raadi filiaal asub Kaupmehe 4-3, Raadi alev, Tartu vald, Tartumaa.