Kodukord

Hansu ja Grete mängumaa kodukord

Mängumaa rentija vastutab kodukorra täitmise eest!

 • Hansu ja Grete mängumaal hakkab üritus täpselt Teie broneeritud ajal. Ruumi sisse saab ettevalmistusi tegema 30 minutit enne ürituse algust (soovi korral ning vastavalt võimalustele võime kokku leppida ka pikemas ettevalmistamise ajas). Korras ruum tuleb vabastada täpselt broneeritud aja lõppedes. Seega on ruum Teie käsutuses kokku 3 tundi ja 30 minutit.
 • Ürituse lõppedes palume ruumid üle anda elementaarses korras – mänguasjad peavad olema selleks ettenähtud kohas  (autod sinistel vaipadel, nukuasjad nukunurgas, muusikariistad lava juures riiulil, köögi- ja poeasjad köögis ja poes, laumängud lauamängude riiulil, kostüümid kostüümistangel ja pisematele mõeldud mänguasjad beebinurgas), kasutatud ühekordsed nõud ja muu praht prügikottides, kasutatud mängumaa nõud pestuna köögis, laud pühitud. Meilt koristusteenust tellides, muretseme eelpool loetletu pärast ise (peab olema kokku lepitud vähemalt 3 päeva enne üritust).
 • Üleriided ja välisjalanõud tuleb jätta garderoobi, mängumaa ruumides võib viibida sokkides või sisejalanõudes.
 • Ürituste juures peavad viibima täiskasvanud. Mängumaa rentija vastutab kogu ürituse vältel laste turvalisuse, järelvalve ning mängumaa ruumi ja selle sisustuse heakorra eest ning kohustub kinnipidama mängumaa kodukorrast.
 • Mängumaal oleva aia otsas ronimine/kõikumine keelatud!
 • Ronila ülemistest äärtest üle ronimine rangelt keelatud!
 • Hansu ja Grete män­gu­maa män­guasju ja muud vara ei tohi kaasa võtta, mää­rida või lõh­kuda. Lõhutud või püsivalt määritud asjade eest on meil õigus nõuda kompensatsiooni. Kogemata kaasa viidud mängumaa esmed palume esimesel võimalusel tagasi tuua.
 • Lahtise tule tegemine (sealhulgas vulkaanküünalde kasutamine) on mängumaa ruumides rangelt keelatud. Sellest tekkiva valeväljakutse tasub rentija!
 • Män­gu­maa ruumi­s ei tohi suit­se­tada, tar­vi­tada alko­holi ega nar­koo­tilisi aineid ning siin on keela­tud vii­bida alko­holi– ja narkojoobes.
 • Joogi ja söögiga (sh närimiskumm) mängualasse minemine keelatud.
 • Rendileandja ei vastuta külastajate riiete ja isiklike asjade eest.

Küsimuste või probleemide korral palume koheselt pöörduda Hansu ja Grete mängumaa kontaktidel: Gea 5332 2797 või Aliis 5690 7296.

Võta meiega ühendust

Hansu ja Grete mängumaa asukoht asub Linnavere tee 3, Soinaste küla, Kambja vald, Tartumaa (Linnavere hariduskeskuses (endine Rehe hotell) ja Raadi filiaal asub Kaupmehe 4-3, Raadi alev, Tartu vald, Tartumaa.